Team

Voorzitters
Miranda Langendam, Amsterdam UMC Locatie AMC
Ton Kuijpers, Nederlands Huisartsen Genootschap

Website content & beheer
Miranda Langendam, Amsterdam UMC Locatie AMC
Mariska Tuut, PROVA

Secretariaat
Mirjam van der Zwan, Nederlands Huisartsen Genootschap