Team

Voorzitters
Miranda Langendam, Amsterdam UMC Locatie AMC
Ton Kuijpers, Nederlands Huisartsen Genootschap

Trainers
Miranda Langendam, Amsterdam UMC Locatie AMC
Ton Kuijpers, Nederlands Huisartsen Genootschap
Hans de Beer, Guide2Guidance
Annefloor van Enst, Medical Guidelines
Lotty Hooft, Cochrane Netherlands

Website content & beheer
Miranda Langendam, Amsterdam UMC Locatie AMC
Mariska Tuut, PROVA

Secretariaat
Mirjam van der Zwan, Nederlands Huisartsen Genootschap